Navneord med r - fra ubestemt til bestemt flertal

April 05, 2017 9788762817753
Navneord med ubestemt til bestemt flertal
sven jahnsen February 23, 2024 09:41 AM Delete

Bestemte flertalsFormer som "Syrerne" og "bibliotekarerne" er i k k e dannet ved undtagelser men er helt regelrette, dannet ved tlføjelse af -ne til den ubestemte flertalsform. (hus - hu - se-hus - e - ne. Problemet ses især ved såkaldte "agensord", dvs. navneord der betegner nogen som gør noget , og som derfor ender på (et forlænget udtalt) -er i ental (bager - lærer - maler - spørger)

sven jahnsen February 23, 2024 09:29 AM Delete

Det der bliver sagt er faktisk noget sludder. Man blander dannelsen af ubestemt flertal (fra ental) sammen med dannelsen af bestemt flertal. Der e altså i k k e tale om nogen undtagelse fra den omtalte regel om dannelse af bestemt flertal ud fra ubestemt flertal.

Add a comment...
Post as (log out)